ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ല; സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകണം: പി ജയരാജൻ

കേസിലെ കോടതി നടപടികളിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടായി. മാറ്റി വച്ച കേസ് തിടുക്കത്തിൽ പരിഗണിച്ചു. ബെഞ്ച് മാറുന്നതിന് മുൻപാണ് തിടുക്ക