സംഘപരിവാർ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള താരം മമ്മൂട്ടി

അതേസമയം ഇപ്പോഴും ജനപ്രീതിയില്‍ ഏറ്റവും മുന്നില്‍ തന്നെയാണ് മമ്മൂട്ടി. ഓര്‍മാക്‌സ് ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ട താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ മാസങ്ങ