രാജ്യത്ത് ഏകാധിപത്യം; ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങളെ ബിജെപി അപമാനിക്കുന്നു: അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാൾ

ഉദ്യോഗസ്ഥ നിയമനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഡൽഹിയിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരിന്‌ സുപ്രീംകോടതി നൽകിയ അധികാരങ്ങൾ