പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മോദിയല്ലാതെ മറ്റൊരാളെ നിർത്താൻ എൻഡിഎയ്ക്ക് കഴിയില്ല; വിമർശനവുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെ

ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. എന്നാൽ അവരെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ തുരത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം