വൺ മില്യൺ വ്യൂസുമായി വൺ സൈഡ് ലവേഴ്‌സ് ഗാനം ; ‘ചില്ല് ആണേ’ ട്രെൻഡിങ്ങ് ആണേ

ലക്ഷ്മി നാഥ് ക്രിയേഷൻസ് സത്യം സിനിമാസ് എന്നി ബാനറുകളിൽ സുധീഷ് എൻ, പ്രേമചന്ദ്രൻ എ.ജി എന്നിവരാണ് സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നത്.