അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ ഏക സിവില്‍കോഡും ‘ഒരു രാഷ്ട്രം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്’ പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കും: അമിത് ഷാ

ഉത്തരാഖണ്ഡ് നടപ്പാക്കിയ നിയമത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വേണമോ എന്നു പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നിയമം നട