സൗജന്യ ഓണക്കിറ്റ് വാങ്ങുന്നവരെ പട്ടികളോട് ഉപമിക്കൽ; പരാമര്‍ശം ആവര്‍ത്തിച്ച് ട്വന്റി 20

'പാപ്പരായ സായിപ്പ് പട്ടിക്ക് അതിന്റെ വാല് മുറിച്ച് തിന്നാന്‍ കൊടുക്കു'മെന്ന പരാമര്‍ശമാണ് ട്വന്റി 20 ആവര്‍ത്തിച്ചത്.