ഓണം ബംബർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിനെ ചൊല്ലി തർക്കം; കൊല്ലത്ത് ഒരാളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി

ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉരുവരും തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കം നടന്നു.ഈ തർക്കത്തിനിടെ അജിത് ദേവദാസിന്റ കയ്യിൽ വെട്ടുകയായിരുന്നു.

ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ മാറി മാറി കഴിയുന്നു; സഹായാഭ്യർത്ഥനക്കാരെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് അനൂപ്

വീട്ടിലേക്ക് പോകാറില്ല. ബന്ധുക്കളുടെ വീടുകളിൽ മാറി മാറി കഴിയുകയാണ്. അവിടേയും രക്ഷയില്ല. തെരഞ്ഞുപിടിച്ചെത്തി സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.