​ഒമിക്രോണിന്റെ രണ്ട് ഉപ വകഭേദങ്ങള്‍ കൂടി ചൈനയില്‍ കണ്ടെത്തി

ബീജിങ്: ​ഒമിക്രോണിന്റെ രണ്ട് ഉപ വകഭേദങ്ങള്‍ കൂടി ചൈനയില്‍ കണ്ടെത്തി. BF.7, BA.5.1.7 എന്നീ വകഭേദങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഉയര്‍ന്ന വ്യാപനശേഷിയുള്ളതാണ്

ഇന്ത്യയിൽ ഇനിയൊരു കൊവിഡ് തരംഗമുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയില്ല; ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍

ഇനിയൊരു കോവിഡ് തരംഗത്തിനു ഇൻഡ്യയിൽ സാധ്യത ഇല്ലെന്നു ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ. ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ വലിയൊരു ശതമാനത്തിനു മൂന്നാം തരംഗത്തിൽ ഒമിക്രോണ്‍