എന്തുകൊണ്ടാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപി വിജയിക്കുന്നത്; കിരൺ റിജിജു പറയുന്നു

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിനായി വോട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. "കോൺഗ്രസ് ഉള്ളിട

തെക്കേയിന്ത്യയും കാവിയണിയും; ചുവന്ന ഇടനാഴികൾ കാവിയാകും: പ്രധാനമന്ത്രി

രാജ്യത്തെ വോട്ടർമാരുടെ ഊർജ്ജം പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ മികച്ച വിജയം നൽകുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി