പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രമേയം പാസാക്കി മണിപ്പൂർ നിയമസഭ

സംഭവത്തിൽ ആറ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും 43 സിവിലിയന്മാർക്കും പരിക്കേറ്റതായും അക്രമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത 20 പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടു

ഐപിഎൽ 2023: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം – ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ പ്രതിഷേധ ബാനറുകൾ അനുവദിക്കില്ല

അതത് ഹോം മത്സരങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയത്.