പി വി നരസിംഹ റാവു, ചരൺ സിംഗ്, എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ; ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച 3 ഭാരതരത്നങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി കോൺഗ്രസ്

ഇന്ത്യയുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലും വികസനത്തിലും പി വി നരസിംഹ റാവുവിൻ്റെ നിർണായക പങ്ക് എപ്പോഴും വിലമതിക്കപ്പെടുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ