ഞാന്‍ മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം ഇന്ത്യയില്‍ ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകള്‍ അനുവദിക്കില്ല: നിതിൻ ഗഡ്കരി

രാജ്യത്തെ 'മോട്ടോര്‍ വെഹിക്കിള്‍ ആക്ട് വഴി ഞങ്ങള്‍ പിഴ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. മാത്രമല്ല ആംബുലന്‍സുകളും ക്രെയിനുകളും സ്ഥാപിച്ചു.'' ഞങ്ങള്‍ എല്ലാ