വ്യാജ സംഭാവന രസീതുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഹവാല പണമൊഴുക്കി; പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കളുടെ കസ്റ്റഡി കാലാവധി നീട്ടി കോടതി

അബുദാബിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധർബാർ ഹോട്ടല്‍ ഹബ്ബാക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പിഎഫ്ഐ ഹവാല പണമൊഴുക്കിയത് എന്നാണ് ഇ‍ഡി പറയുന്നത്