എംഎസ്എഫ് പ്രവര്‍ത്തകർക്ക് കൈവിലങ്ങ്; ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന് പരാതി

സമാനമായി വിഷയത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും പൊലീസ് കംപ്ലയിന്‍സ് അതോറിറ്റിക്കും എംഎസ്എഫ് പരാതി നല്‍കിയിരുന്നു