ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം തടയാനെത്തി; നെടുമങ്ങാട് ബിജെപി വനിതാ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി

വനിതാ പ്രവർത്തകരെയുംനെടുമങ്ങാട് നഗരസഭ കൗൺസിലർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള16 ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി.