അവർ എത്ര ചെളി എറിയുന്നുവോ അത്രയും മഹത്വത്തോടെ 370 താമരകൾ പൂക്കും; കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി

ഈ മാസം ആദ്യം പാർലമെൻ്റിൽ സംസാരിക്കവേ, ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന് (എൻഡിഎ) 400-ലധികം സീറ്റുകൾ ലഭിക്കുമെന്നും ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടു