മോദിയുടെ പുതിയ ഇന്ത്യയിൽ ചാട്ടയടിയും ആൾക്കൂട്ട അക്രമവും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്; ഖേഡ അക്രമത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ അസദുദ്ദീൻ ഒവൈസി

ഇതാണ് മോദിയുടെ വിശ്വഗുരു/ന്യൂ ഇന്ത്യ/5G/5 ട്രില്യൺ ടൺ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം," ഒവൈസി ട്വീറ്റിൽ എഴുതി