കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക് ഇടയില്‍ പോലും ഹ്യൂമര്‍ പറയാന്‍ മടിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ: നസ്‌ലെന്‍

മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഓൺലൈൻ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ആയിരുന്നു ഇക്കാര്യം താരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. " ശരിക്കും കൂട്ടുക്കാര്‍ക്ക്