കടുവ സങ്കേതത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ആനക്കുട്ടിയെ സഹായിക്കണം; കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതി രാഹുൽ ഗാന്ധി

ആനകൾക്ക് അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുണ്ട്, മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ എത്രത്തോളം സംഭവിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കും