സിപിഎം മാന്യത കാട്ടണമായിരുന്നു; മുന്നണിയിൽ പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി എംവി ശ്രേയാംസ് കുമാര്‍

ഇത്തവണ 2024 ൽ ആ സീറ്റ് തിരികെ നൽകാൻ സിപിഐ തയ്യാറാകണമായിരുന്നു. മുന്നണിയിലേക്ക് വലിഞ്ഞുകേറി വന്നവരല്ല തങ്ങൾ, ക്ഷണിച്ചിട്ട്