മുഴുവൻ മനുഷ്യരാശിക്കും ഭീഷണി; ഇസ്രയേലിനെതിരെ മുസ്ലീങ്ങൾ ഒന്നിക്കണം: എർദോഗൻ

കൺസൾട്ടേഷനുകൾക്കായി തുർക്കി നവംബറിൽ ഇസ്രായേലിലെ തങ്ങളുടെ അംബാസഡറെ തിരിച്ചുവിളിക്കുകയും ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള