അസം വിവാഹ നിയമം പിൻവലിച്ചാൽ മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും: ഹിമന്ത ശർമ്മ

മറുവശത്ത്, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഗുവാഹത്തിയിലെ രാജീവ് ഭവനിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ (എംഎൽഎമാർ) മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നു

പുരുഷന് കൊടുക്കുന്ന അതേ ഭക്ഷണം തന്നെയല്ലെ സ്ത്രീക്കും വിളമ്പുന്നത്; വിവേചനമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ശരിയല്ല: ഫാത്തിമ തഹ്‌ലിയ

സ്ത്രീകളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിര്‍ത്തി എന്നത് വിവേചനമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ഇത് മതപരമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള