ഗാന്ധിമാർ അമേഠിയിലെ ജനങ്ങളെ ‘ച്യൂയിംഗ് ഗം’ പോലെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്: മുഖ്‌താർ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി

2004 മുതൽ മേഠിയിലെ എംപിയായിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ 2019 പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സ്‌മൃതി ഇറാനി പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്