ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന്‌ തോന്നി; 26/11 മുംബൈ ആക്രമണത്തിനെ ഗൗതം അദാനി ഓർക്കുന്നു

ബില്ലടച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലോബിയിലേക്ക് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ, ആക്രമണത്തിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു,” അദാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.