അടിവസ്ത്രത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമം; ഉഗാണ്ടൻ യുവതി മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ അറസ്റ്റിൽ

മുടി വിഗ്ഗിനും ധരിച്ച അടിവസ്ത്രത്തിനും ഉള്ളിൽ അവ ഒളിപ്പിച്ചു. "ഡിസംബർ 19 ന് പുലർച്ചെ നടത്തിയ ഓപ്പറേഷനിൽ, ഡിആർഐ,