ഭർത്താവിനെ പീഡിപ്പിച്ചു;കെട്ടിയിട്ട ശേഷം ശരീരഭാഗങ്ങൾ സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പൊള്ളിച്ചു; യുവതി അറസ്റ്റിൽ

ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ മെഹർ ജഹാൻ തന്നെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുന്നതും കൈകാലുകൾ കെട്ടുന്നതും നെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് കഴുത്ത് ഞെരി