മൊറോക്കൻ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരെ കുരങ്ങന്മാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി ഡാനിഷ് ടിവി; പ്രതിഷേധം

ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വൈറലായ ഡാനിഷ് ടിവി അവതാരകൻ കുരങ്ങിന്റെ ചിത്രം പിടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രോഷം സൃഷ്ടിച്ചു.