മോദി മീഡിയകളുടെ എക്‌സിറ്റ് പോളുകള്‍ എല്ലാം പൊയ്മുഖം; അത് അഴിഞ്ഞുവീഴും: ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

ഇന്ത്യന്‍ രാഷ്ട്രീയം ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് യുപിയെയാണ്. ഇന്ത്യ സഖ്യം നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞതുപോലെ മോദി മീഡിയകളുടെ എക്‌സിറ്റ് പോ