മോദി 3.0 ക്യാബിനറ്റ്: ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെപി നദ്ദ ആരോഗ്യ- രാസവളം മന്ത്രി

നിയമബിരുദധാരിയായ നദ്ദ ആർഎസ്എസ് വിദ്യാർത്ഥി വിഭാഗമായ എബിവിപിയിൽ നിന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. 1991ൽ ബിജെപിയുടെ യുവജന