ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കണ്ട പുലരി രാജ്യത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിക്കണം; കർണാടകയിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ എംകെ സ്റ്റാലിൻ

കർണ്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ബഹുമാന്യനായ @ സിദ്ധരാമയ്യ അവർക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട @DK ശിവകുമാർ അവർക്കും ഹൃദ്യമായ