മിഷന്‍ ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ച്‌ ലോക നേതാക്കള്‍

ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രകൃതിയോടിണങ്ങുന്ന ജീവിതരീതി വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ ആവിഷ്കരിച്ച മിഷന്‍ ലൈഫ് പദ്ധതിക്ക് പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദനമറിയിച്ച്‌ ലോക