പൂജ്യം ഡിഗ്രി താപനില; മൂന്നാറിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് അതിശൈത്യത്തിന്റെ നാളുകള്‍

ഒരുപക്ഷെ മൈനസിലെത്താനുള്ള സാധ്യതയും ഇവര്‍ തള്ളികളയുന്നില്ല. വട്ടവടയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് അതിശൈത്യത്തിലേക്ക് കടന്നത്.