സോ​വി​യ​റ്റ് യൂ​ണി​യ​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് മി​ഖാ​യേ​ൽ ഗോ​ർ​ബ​ച്ചേ​വ് അ​ന്ത​രി​ച്ചു

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ അവസാന പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മിഹയില്‍ ഗൊർബച്ചേവ് (91) അന്തരിച്ചു. മോസ്കോയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം