ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി ശകാരിച്ചു: മിഥുൻ ചക്രവർത്തി

ബിജെപി എംപി ദിലീപ് ഘോഷും രാവിലെ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ പരമോന്നത സിവിലിയൻ