ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഉൾപ്പെടെ 8 സ്ഥിരാംഗങ്ങൾ

സെപ്തംബർ 7 ന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കന്യാകുമാരിയിൽ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിൻ രാഹുലിന്റെ യാത്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.