“ഇന്ത്യ-യുഎഇ സൗഹൃദം വാഴ്ത്തേണ്ട സമയം”; മെഗാ അബുദാബി പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി

ഇവിടുത്തെ സായിദ് സ്‌പോർട്‌സ് സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 'മോദി, മോദി' എന്ന വിളികൾക്കിടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന സദസ്സുകളെ