മിണ്ടാതിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇഡി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാം; ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ എംപിയോട് കേന്ദ്രമന്ത്രി മീനാക്ഷി ലേഖി

ലോക്‌സഭയിൽ കേന്ദ്രസർക്കർ അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടെ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത എതിർപ്പ് ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയായിരുന്നു