പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ 2: എച്ച്ഡി പ്രിന്റ് ചോർന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ

കൽക്കി കൃഷ്ണമൂർത്തിയുടെ തമിഴിലുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഇതിഹാസ നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മണിരത്‌നം പൊന്നിയിൻ സെൽവൻ സംവിധാനം ചെയ്തത്.