അസം റൈഫിൾസിനെതിരെ മണിപ്പൂർ പോലീസ് ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

ആസാം റൈഫിൾസിലെ ഒമ്പതാം ബറ്റാലിയനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറ്റാരോപിതരായ കുക്കി തീവ്രവാദികൾക്ക് സുരക്ഷിത മേഖലയിലേക്ക് സ്വതന്ത്രമായി