രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ ന്യായ് യാത്ര; നിബന്ധനകളോടെ അനുമതി നൽകി മണിപ്പൂർ‌ സർക്കാർ

അതേസമയം, രാഷ്ട്രീയ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മണിപ്പൂർ സർക്കാർ യാത്രയെ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് രാജ്യദ്രോഹത്തിന് തുല്യമാകും; മുന്നറിയിപ്പുമായി മണിപ്പൂർ സർക്കാർ

മണിപ്പൂരിലെ ക്രമസമാധാന നിലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ഫോളോവേഴ്‌സുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള