ബിജെപി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് 2000 രൂപ വിലവരും : മമത ബാനർജി

ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഏപ്രിൽ അവസാനത്തോടെ ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അവർ ബിജെപി നേതൃ