മാമന്നൻ: രത്നവേൽ എന്ന ജാതിക്കുശുമ്പനായ വില്ലനെ ഫഹദ് അവതരിപ്പിച്ച രീതി ഏറെ പ്രകീർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്: കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ

ദളിത് സംവരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടുമാരെ ഓഫീസിൽ കസേരയിൽ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത