‘തൊപ്പി’ എന്ന നിഹാദിന്‍റെ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും നീക്കണം; മലപ്പുറം എസ് പിക്ക് പരാതി

സംസ്ഥാന ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിഹാദിനെതി​രെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പരാതിക്കാർ