ഞാൻ തമന്നയുമായി ഭ്രാന്തമായ പ്രണയത്തിലാണ്; വെളിപ്പെടുത്തി വിജയ് വർമ്മ

നേരത്തെ. ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് തമന്നയും വിജയ് വർമ്മയും പ്രണയത്തിലായത്. ഓണലൈൻ വിനോദ ചാനലായ