എല്‍പിജി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയില്‍ വീണ്ടും ഇരുട്ടടി

ന്യൂഡല്‍ഹി: എല്‍പിജി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയില്‍ വീണ്ടും ഇരുട്ടടി. ഏജന്‍സികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരുന്ന ഇന്‍സന്റീവ് കമ്ബനികള്‍ പിന്‍വലിച്ചു. 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്