ഓക്ക് മരത്തോട് തനിക്ക് പ്രണയമാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിത “ഇക്കോസെക്ഷ്വൽ” സ്ത്രീ

പ്രകൃതിയെ റൊമാന്റിക്, ഇന്ദ്രിയവും സെക്സിയും കണ്ടെത്തുന്ന" ഒരു വ്യക്തിയെ "ഇക്കോസെക്ഷ്വൽ" എന്ന് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും "ഭൂമിയെ

ഞാൻ തമന്നയുമായി ഭ്രാന്തമായ പ്രണയത്തിലാണ്; വെളിപ്പെടുത്തി വിജയ് വർമ്മ

നേരത്തെ. ലസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ് എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെയാണ് തമന്നയും വിജയ് വർമ്മയും പ്രണയത്തിലായത്. ഓണലൈൻ വിനോദ ചാനലായ