ലോക കേരള സഭ: ഉദ്ഘാടകനാകാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷണം ഗവര്‍ണര്‍ തള്ളി

ലോക കേരള സഭയുടെ ഉദ്ഘാടകനാകാനുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ക്ഷണം ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തള്ളി. ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ചെന്ന