ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൂട്ട്; 1,265 കിലോഗ്രാം ലഡ്ഡു; രാമക്ഷേത്ര ചടങ്ങിന് മുന്നോടിയായി അയോധ്യയിൽ എത്തി

ലോക്ക് വ്യവസായത്തിന് അലിഗഡിനെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തമാക്കുമെന്ന് മഹാമണ്ഡലേശ്വര് അന്നപൂർണ ഭാരതി പുരി എടുത്തുപറഞ്ഞു.

ബലാത്സംഗം ഒഴിവാക്കാൻ പെൺമക്കളുടെ ശവക്കുഴിയിൽ പൂട്ട് വെച്ച് പാകിസ്ഥാനിലെ രക്ഷിതാക്കൾ; റിപ്പോർട്ട്

പാകിസ്ഥാൻ ഇത്രയും ലൈംഗിക നൈരാശ്യമുള്ളതുമായ ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പെൺമക്കളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ