കോൺഗ്രസിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനിഫെസ്റ്റോ നുണകളുടെ കൂട്ടമാണെന്ന് ബിജെപി

വോട്ടർമാരിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരമൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രികയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്